FortiMail – Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności biznesowej. Ochrona Exchange.

W dzisiejszych czasach, wraz z dynamicznym rozwojem technologii, firmy muszą stawić czoła coraz większej liczbie zagrożeń cybernetycznych. Ataki phishingowe, złośliwe oprogramowanie i inne formy cyberataków stały się powszechne, a straty wynikające z takich incydentów mogą być ogromne. W odpowiedzi na te wyzwania, coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się przenieść swoje usługi poczty elektronicznej do chmury, gdzie mogą skorzystać z zaawansowanych narzędzi do ochrony.

Wprowadzenie do FortiMail

FortiMail, stworzony przez firmę Fortinet, jest jednym z wiodących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa poczty elektronicznej. Zapewnia on nie tylko zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami, ale także oferuje rozwiązania związane z komunikacją i zgodnością z przepisami. Wykorzystując inteligencję sztuczną i analizę behawioralną, FortiMail identyfikuje i blokuje złośliwe wiadomości e-mail, ochraniając przedsiębiorstwa przed potencjalnie szkodliwym oprogramowaniem.

FortiMail w chmurze

Przeniesienie infrastruktury poczty elektronicznej do chmury wiąże się z wieloma korzyściami dla firm. Jednym z najważniejszych jest elastyczność. FortiMail w chmurze pozwala przedsiębiorstwom skalować swoje zasoby zgodnie z potrzebami, eliminując konieczność zakupu i zarządzania własną infrastrukturą serwerową. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i koszty, a jednocześnie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Ochrona przed zagrożeniami

FortiMail w chmurze wykorzystuje zaawansowane mechanizmy wykrywania i blokowania zagrożeń, które obejmują filtrację antyspamową, antywirusową oraz ochronę przed atakami typu phishing. Dzięki integracji z globalnymi bazami danych zagrożeń, FortiMail jest w stanie zidentyfikować i zablokować nowe formy złośliwego oprogramowania, zanim zdążą się rozprzestrzenić w sieci.

Ochrona poufności danych

Ważnym aspektem przechowywania poczty elektronicznej w chmurze jest ochrona poufności danych. FortiMail w chmurze zapewnia szyfrowanie wiadomości e-mail oraz zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do poufnych informacji. Dodatkowo, dzięki monitorowaniu zachowań użytkowników, FortiMail może wykrywać nieprawidłowości i podejrzane działania, co pozwala na szybką reakcję na potencjalne zagrożenia.

Zgodność z przepisami

Przedsiębiorstwa muszą często spełniać rygorystyczne wymogi związane z ochroną danych, takie jak RODO (RODO), HIPAA (Ustawa o Ochronie Prywatności Zdrowia i Portu Ubezpieczeń Społecznych) czy SOX (Sarbanes-Oxley Act). FortiMail w chmurze oferuje narzędzia do monitorowania i raportowania, które ułatwiają przestrzeganie przepisów i audyty związane z ochroną danych.

Fortimail jako dodatek do Exchange

Firma Microsoft oferuje dwie usługi zabezpieczeń dla M365: Exchange Online Protection (EOP) i Advanced Threat Protection (ATP). Te usługi mają większość funkcji potrzebnych do zabezpieczenia infrastruktury produktywności, ale słabe wykrywanie oznacza oba te rozwiązania zabezpieczające. W rezultacie organizacje zwracają się ku rozwiązaniom Fortinet Dynamic Cloud Security, w tym FortiMail, aby udoskonalić i uzupełnić natywne możliwości platformy Microsoft 365 oraz lepiej chronić swoją podróż do chmury.

Firma SE Labs stwierdziła, że ​​rozwiązania firmy Microsoft do zabezpieczania poczty e-mail miały wskaźniki dokładności poniżej 30 procent, co wskazuje na zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązanie innej firmy zdolne do zwiększenia bezpieczeństwa platformy Microsoft 365.

Najpierw musisz skonfigurować serwer pocztowy, aby na przykład zezwalał na wiadomości do 25 MB.

Jak skonfigurować Microsoft Exchange z FortiMail?

 1. W konsoli Exchange Management Console (EMC) przejdź do przepływu poczty > łączników odbierania .
 2. Wybierz swój węzeł komunikacyjny i kliknij Edytuj .
 3. Upewnij się, że Maksymalny rozmiar odbieranej wiadomości (MB) jest ustawiony na co najmniej 25 , a następnie kliknij Zapisz .
 4. Przejdź do przepływu poczty > wyślij łączniki .
 5. Wybierz odpowiedni łącznik i kliknij Edytuj .
 6. Upewnij się, że Maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości (MB) jest ustawiony na co najmniej 25 , a następnie kliknij Zapisz .
 7. Kliknij dwukrotnie wychodzącą internetową pocztę e-mail .
 8. Ustaw Maksymalny rozmiar wiadomości na 25000 .
 9. Przejdź do Odbiorcy > Skrzynki pocztowe .
 10. Wybierz skrzynkę pocztową użytkownika i kliknij Edytuj .
 11. W obszarze Właściwości skrzynki pocztowej kliknij opcję Funkcje skrzynki pocztowej .
 12. obszarze Ograniczenia rozmiaru wiadomości kliknij Wyświetl szczegóły .
 13. Wpisz 25000 zarówno w polu wysłanej, jak i odebranej wiadomości.
 14. Kliknij OK i Zapisz , aby potwierdzić zmiany.

Zaawansowane zabezpieczenia platformy Microsoft 365 za pośrednictwem Fortinet

Security Fabric.

Dzięki Security Fabric Fortinet oferuje najszerszy i najskuteczniejszy zestaw rozwiązań gotowych do pracy w chmurze, które uzupełniają M365. Fortinet ściśle współpracuje z firmą Microsoft, aby ściśle zintegrować swoje rozwiązania z M365, zapewniając elastyczne modele użytkowania i opcje wdrażania dla środowisk lokalnych, hybrydowych i wielochmurowych. Zbudowany od podstaw, aby współistnieć i uzupełniać M365, podejście Fortinet umożliwia klientom korzystanie z aplikacji firmy Microsoft, które są im najbardziej znane, oraz sprawdzonych zabezpieczeń firmy Fortinet, na których mogą polegać. 

Wykrywanie złośliwych wiadomości e-mail to tylko część zabezpieczeń M365 – ale prawdopodobnie najważniejsza. Inne elementy skutecznego rozwiązania zabezpieczającego M365, które zapewnia Fortinet, obejmują:

 • Silne uwierzytelnianie:  FortiToken Cloud zapewnia zarządzanie uwierzytelnianiem wieloskładnikowym tokenów dwuskładnikowych, w tym zarówno tokenów programowych, jak i mobilnych, w środowisku FortiGate, od udostępnienia do odwołania.    
 • Bezpieczeństwo poczty e-mail:  FortiMail Cloud sprawdza przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail, aby powstrzymać zagrożenia i zapobiec utracie danych.
  • Niezależna, najwyżej oceniana skuteczność: Rutynowo uzyskując najwyższe wyniki w Virus Bulletin, ICSA Labs i innych zewnętrznych testach.
  • Kompleksowa ochrona: ochrona przed spamem, ochrona przed phishingiem, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, piaskownica, rozbrajanie zawartości, analiza podszywania się, zapobieganie utracie danych (DLP), szyfrowanie i archiwizacja wiadomości.
 • Sandbox:  FortiSandbox Cloud analizuje pliki i adresy URL pod kątem nowych i wcześniej nieznanych cyberataków. FortiSandbox wykorzystuje źródła zagrożeń w czasie rzeczywistym wraz z analizą heurystyczną, uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją do identyfikowania zagrożeń dnia zerowego.
 • Zabezpieczenia SaaS:  FortiCASB ściśle integruje się z platformą Microsoft 365, aby zapewnić wgląd i kontrolę nad sposobem zabezpieczania i używania platformy Microsoft 365. 

Podsumowanie

FortiMail w chmurze jest wszechstronnym rozwiązaniem dla firm, które pragną zwiększyć bezpieczeństwo swojej infrastruktury poczty elektronicznej. Dzięki zaawansowanym mechanizmom ochrony przed zagrożeniami, szyfrowaniu danych i narzędziom do zgodności z przepisami, FortiMail dostarcza kompleksowe rozwiązanie, które przeciwdziała atakom cybernetycznym i minimalizuje ryzyko strat związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych. Przeniesienie infrastruktury poczty elektronicznej do chmury przy użyciu FortiMail pozwala przedsiębiorstwom skupić się na swojej głównej działalności, jednocześnie mając pewność, że ich komunikacja jest bezpieczna i poufna.

Tryby FortiMail Cloud.

FortiMail Cloud – tryb Gateway-a

Usługa FortiMail Cloud — Gateway zapewnia opartą na chmurze ochronę poczty e-mail dla klientów korzystających z wdrożeń poczty e-mail na miejscu lub na serwerze. Usługa działa jako brama poczty przychodzącej i wychodzącej dla poczty klienta oraz oczyszcza ją ze spamu i złośliwego oprogramowania przed przekazaniem jej do miejsca docelowego.

FortiMail Cloud— tryb serwera

Usługa FortiMail Cloud — Server zapewnia w pełni hostowany serwer e-mail połączony z zabezpieczeniami poczty e-mail opartymi na chmurze. Usługa zastępuje konieczność zarządzania i utrzymywania lokalnych serwerów pocztowych.

Masz pytania? Kontakt:

Krzysztof Nowacki, krzysztof_n@ht.poznan.pl tel. 61 665 71 83.

Inne rozwiązania Fortinet w naszej ofercie: Fortinet.