Porady Specjalistów

FortiClient – kompleksowe zabezpieczenie PC i laptopów.

FortiClient zapewnia możliwość tworzenia połączeń SSL oraz IPSec VPN. Wyposażony jest w firewall, skanowanie antivirus/antispyware, IPS, filtrowanie WEB, antispam, optymalizację WAN oraz wiele więcej. Aplikacja współpracuje z innymi rozwiązaniami Fortinet, jak FortiGate, FortiManager oraz FortiAnalyzer dając możliwość centralnego zarządzania oraz raportowania.

Czym jest Fortinet FortiAnalyzer?

Fortinet FortiAnalyzer to potężna platforma służąca do zarządzania logami, ich analizy i raportowania. Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić organizacjom automatyzację, koordynację w jednym okienku i reagowanie w celu uproszczenia operacji bezpieczeństwa.

NetApp StorageGRID

Jak działa NetApp Storage GRID? W jakich branżach się sprawdzi? NetApp Storage GRID zapewnia wysoką dostępność danych w czasie rzeczywistym. Możemy teraz uzyskiwać dostęp, przechowywać i dystrybuować nasze nieustrukturyzowane lub oparte na plikach dane za pomocą rozproszonych systemów plików StorageGRID i technologii pamięci masowej opartej na obiektach.

IPsec VPN w rozwiązaniach Fortinet

Technologia wirtualnej sieci prywatnej (VPN) umożliwia zdalnym użytkownikom łączenie się z prywatnymi sieciami komputerowymi w celu uzyskania bezpiecznego dostępu do swoich zasobów. VPN od Fortinet: FortiGate Unified Threat Management (UTM) oraz w pakiecie aplikacji FortiClient Endpoint Security.

HYBRIDMOUNT QNAP- PAMIĘĆ MASOWA W CHMURZE I SERWERY PLIKÓW NA SERWERZE NAS

QNAP NAS pozwala na tworzenie kopii zapasowych VMware i Hyper-V, Citrix XenServer oraz replikacji Veeam, ale również przesyłać dane do chmury. Dzięki HybridMount można instalować pamięć masową z chmur publicznych i serwerów zdalnych lub włączać bramę pamięci masowej w chmurze w celu uproszczenia zastosowań chmury hybrydowej, przenoszenia danych do chmury, tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych w chmurze, czy też współpracy w chmurze na potrzeby pracy zdalnej.