Wdrożenia

Zrealizowaliśmy wiele wdrożeń w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach, jednostkach oświatowych, czy służbie zdrowia. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

Serwery

Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy setki serwerów optymalizowanych pod konkretne potrzeby

SMB: Zastąpiliśmy infrastrukturę typu serwer + dyski prostym rozwiązaniem obejmującym macierz i dwa serwery rack, pracujące w trybie HA. Umożliwiło to pracę ciągłą systemów.

Duży szpital: Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy kompletną infrastrukturę opartą na rozwiązaniu typu blade + macierz dyskowa. Pozwoliło to na skokowy wzrost bezpieczeństwa i niezawodności inwestycji.

Duże przedsiębiorstwo: Dostarczyliśmy wieloprocesorowe serwery optymalizowane pod bazy danych Oracle. Aplikacja zaczęła pracować kilkakrotnie szybciej.

Dostawca Internetu: Dostarczyliśmy kilkanaście serwerów do budowy infrastruktury serwerów www. Rozwiązanie pozwoliło na równoważenie obciążenia poszczególnych stron www.

Macierze SAN

SMB: Zastąpiliśmy infrastrukturę typu serwer + dyski prostym rozwiązaniem obejmującym macierz i dwa serwery. Pozwoliło to na skokowy wzrost bezpieczeństwa danych i pracy aplikacji.

Duży szpital: Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy kompletną infrastrukturę dwóch odseparowanych serwerowni z replikacją synchroniczną macierzy i systemów. Pozwoliło to klientowi na pracę ciągłą w trybie 24/7.

Duże przedsiębiorstwo: Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy infrastrukturę macierzową wraz z wirtualizacją posiadanej przez Klienta macierzy. Zapewniło to bezpieczeństwo danych produkcyjnych bez konieczności rezygnacji z posiadanej macierzy.

Urząd: Dostarczyliśmy macierz All Flash w celu przyspieszenia operacji bazodanowych. Dzięki wdrożeniu technologii nastąpił skokowy wzrost wydajności systemu.

Wirtualizacja. Zapasowe centrum danych. Replikacja danych.

SMB: Zbudowaliśmy pełną zwirtualizowaną strukturę opartą na trzech serwerach i wspólnym zasobie dyskowym. Cały system pracuje pod kontrolą VMWare ESx. Pozwoliło to na bezprzerwowe działanie infrastruktury.

SMB: Zbudowaliśmy pełną zwirtualizowaną strukturę opartą na dwóch serwerach i wspólnym zasobie dyskowym. Cały system pracuje pod kontrolą MS Windows Server. Pozwoliło to na bezprzerwowe działanie infrastruktury przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wdrożenia.

Duży szpital: Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy kompletną infrastrukturę dwóch odseparowanych serwerowni z replikacją synchroniczną macierzy i systemów korzystając z rozwiązania VMWare. Pozwoliło to klientowi na pracę ciągłą w trybie 24/7.

Duże przedsiębiorstwo: Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy infrastrukturę blade wraz z macierzą. Instalacja serwerów wirtualnych na infrastrukturze blade z serwerem typu hot spare umożliwiła klientowi pracę w trybie ciągłym.

Brzegowe urządzenia bezpieczeństwa- UTM, firewalle

SMB: Wdrożyliśmy niewielkie urządzenie chroniące całe biuro, dodając funkcjonalność kontroli sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie zabezpieczyło biuro przed atakami z zewnątrz i pozwoliło na pracę bezprzewodową w infrastrukturze.

Duże przedsiębiorstwo: Dostarczyliśmy i uruchomiliśmy usługę typu Captive Portal dla obsługi klientów korzystających z WiFi integrując ją z infrastrukturą sieciową. Zapewniło to pełną kontrolę nad ruchem WiFi.

Duże przedsiębiorstwo: Dostarczyliśmy klaster dwóch urządzeń pracujących w trybie HA. Umożliwiło to pracę ciągłą firmy i podniosło poziom zabezpieczeń.

Duży Urząd: Dostarczyliśmy klaster dwóch urządzeń pracujących w trybie HA. Pozwoliło to na kontrolę odwiedzanych stron i wybiórczą blokadę niepożądanych witryn.

Sieci LAN

Duże przedsiębiorstwo: Opracowaliśmy koncepcję i wdrożyliśmy rozwiązanie łączące dwie fabryki w dwóch różnych lokalizacjach w Polsce z modyfikacją bieżącej infrastruktury. Pozwoliło to na scalenie systemów produkcyjnych i infrastruktur.

Duży szpital: Opracowaliśmy projekt połączenia dwóch serwerowni łączem synchronicznym zapewniającym pełną redundancję serwerów. Dzięki temu użytkownicy pracują w trybie ciągłym.

Duże przedsiębiorstwo: Zbudowaliśmy redundantną infrastrukturę sieciową Datacenter zapewniającą bezpieczeństwo i rozłożenie obciążeń. Przyspieszyło to znacznie pracę aplikacji.

Sieci bezprzewodowe

Przedsiębiorstwa: Zbudowaliśmy sieć bezprzewodową umożliwiającą centralne zarządzanie wszystkimi punktami dostępowymi z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, m.in. takich jak autoryzacja użytkowników na poziomie domeny, wydzielenie osobnych sieci WLAN dla procesów biznesowych oraz gości.

Instytucje publiczne: Dostarczyliśmy rozwiązanie sieci bezprzewodowej pozwalającą na wydzielenie w ramach jednej infrastruktury oddzielnych sieci WLAN dla pracowników oraz petentów.

Służba zdrowia: Dostarczyliśmy rozwiązanie pozwalającą na uruchomienie jednolitej sieci bezprzewodowe w 3 lokalizacjach, pozwalające na przemieszczanie się personelu w obrębie placówki medycznej bez ryzyka utracenia połączenia z bazą danych. Rozwiązanie posiadało stosowny certyfikat pozwalający jego stosowanie w obiektach służby zdrowia.

VDI - wirtualizacja desktopów

Uczelnia: Opracowaliśmy koncepcję wirtualizacji laboratoriów komputerowych. Umożliwiło to przeprowadzanie bezpośrednio po sobie szkoleń wykorzystujących różne oprogramowanie.

Duży szpital: Opracowaliśmy projekt zwirtualizowania części infrastruktury szpitala. Podniosło to poziom bezpieczeństwa wprowadzania danych i obsługi aplikacji ważnych dla życia pacjentów.

SMB: Dzięki zwirtualizowaniu niewielkiego biura przedłużyliśmy cykl życia posiadanych przez nich komputerów.

Zasilanie (UPS) i chłodzenie

Klient instytucjonalny: Montaż nowego agregatu prądotwórczego 100kVA – w skład tego działania wchodziły nie tylko prace elektryczne (rozdzielnia, okablowanie), ale i budowlane (nowy fundament) i projektowe.

Klient biznesowy: Kompleksowa rozbudowa serwerowni. Klient rozbudowując infrastrukturę IT zamówił koncepcję i instalację nowej serwerowni. Realizacja ta obejmowała: 12 szaf w kiosku z możliwością rozbudowy do 16 sztuk, urządzenia klimatyzacji precyzyjnej (split i redundantne jednostki 80kW), agregat 160kVA, urządzenia UPS 60kVA oraz system p.poż. wraz z kontrolą dostępu.

Zarządanie infrastrukurą IT: IT Manager

Ośrodek Doradczy: Rozległe środowisko IT, ponad 200 zdalnych użytkowników, kilkanaście oddziałów dla działu IT obecnie nie stanowi wyzwania logistycznego. Łatwiejsze zdalne administrowanie komputerami, audytowanie wykorzystania licencji zainstalowanego oprogramowania. Klient wykorzystuje zdalne połączenie z końcówką przez mobilne łącza internetowe, instalację oprogramowania i uzyskuje raportowanie lokalnego agenta aplikacji.

Szpital powiatowy: Wdrożenie na 200 stanowiskach ułatwiło komunikację z użytkownikami oraz raportowanie czasu pracy w aplikacjach. Uruchomienie modułu helpdesk ułatwia komunikację i przepływ pracy oraz nakładanie priorytetów dla 3-osobowego działu IT. Zarząd uzyskuje raporty pozwalające ocenić wydajność pracy pracownika, a IT może zarządzać komputerami w organizacji.

Szpital prywatny: Wdrożenie na 200 stanowiskach ułatwiło ewidencjonowanie sprzętu IT, a centralna konsola zarządzająca pozwoliła na ewidencje innego wyposażenia organizacji. Klient dzięki temu może wprowadzać informację o kosztach, datach obsługi sprzętu, a docelowo obliczyć łączny koszt posiadania w perspektywie lat użytkowania sprzętu. Dodatkowo przez ręczny kolektor danych dział ewidencji może wprowadzać wyposażenie do systemu, a kolejno przypisywać osoby odpowiedzialne i mieć wiedzę o zgromadzonym mieniu.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

info@ht.poznan.pl
tel.: 61 665 71 71