Obsługa zdalna serwisu

By skorzystać ze zdalnej obsługi i połączyć się z Serwisem Hardsoft Telekom skorzystaj z poniższego linku

https://get.teamviewer.com/hardsoft

Następnie zezwól aplikacji TeamViewerQS na wprowadzenie zmian w urządzeniu i postępuj zgodnie z dalszymi wskazówkami.

Mogą Państwo uzyskać pomoc techniczną zdalnie, bez konieczności przywożenia komputera do serwisu. W tym celu udostępniają Państwo podgląd ekranu swojego komputera naszemu konsultantowi technicznemu.

Przez cały czas usuwania usterki widzą Państwo na ekranie czynności, jakie wykonuje serwisant podczas pomocy zdalnej.