OXARI

OXARI to profesjonalny system klasy ITSM: zgodny ze standardem ITIL, odpowiadający na wymagania dyrektywy NIS2, wykorzystujący mechanizmy AI. OXARI, to kolejne oprogramowanie Infonet Projekt, który w swoim portfolio posiada także dostępne u nas w sprzedaży największy polski system do zarządzania zasobami i procesami IT – ITManager.

Co oferuje OXARI?

  • Sprawna rejestracja i zarządzanie każdym zgłoszeniem w organizacji.
  • Bezpieczne zarządzanie wnioskami użytkowników i wdrożenia elektronicznych formularzy, zamiast papierowej wersji.
  • Tworzenie centralnej bazy danych konfiguracji sprzętowych i usług wraz z logicznym schematem powiązań komponentów infrastruktury IT.
  • Automatyczne inwentaryzowanie zasobów, zarządzanie bazą danych i dokumentacją.
  • Pełna kontrola nad urządzeniami mobilnymi w swojej firmie zarządzanie nimi zdalnie.

OXARI ServiceDesk

Rejestracja dowolnego zgłoszenia serwisowego o charakterze incydentu oraz requestu wraz z realizacją procesu jego obsługi. Przydzielanie opiekuna (inżyniera), przekazywanie do wybranej linii wsparcia, zmiana statusu, priorytetu oraz wysyłanie powiadomień mailowych.

OXARI CMDB

Centralna baza informacji na temat komponentów tworzących infrastrukturę IT. Budowanie relacji pomiędzy elementami konfiguracji (CI). Efektywne zarządzanie usługami IT wraz ze śledzeniem zmian w infrastrukturze. Analiza wpływu incydentów na działania krytycznych usług.

OXARI Asset Management

Systemowa ewidencja dowolnych typów zasobów wraz z analizą aktualnej lokalizacji. Monitoring aktywnych urządzeń, przegląd historii powiązań. optymalizacja posiadanych zasobów. Zarządzanie procesem wydania oraz zwrotu zasobów.

Co gwarantuje producent?

KONSULTACJE

Analizujemy aktualnie działające procesy w infrastrukturze klienta, przedstawiamy możliwości i korzyści wynikające z wdrożenia zunifikowanego systemu zarządzania.

PREZENTACJE, DEMO, POC

Zapewniamy indywidualne prezentacje systemu oraz dostęp do pełnej funkcjonalności OXARI w postaci środowiska chmurowego lub dedykowanej instalacji w środowisku klienta.

WDROŻENIE I SZKOLENIE

Proces wdrożenia realizuje doświadczony zespół inżynierów zgodnie z ustalonym harmonogramem i zakresem działania. Standardem wdrożenia jest szkolenie użytkowników podczas tematycznych, cyklicznych spotkań.

WSPARCIE POWDROŻENIOWE

Nasi konsultanci są w gotowości na etapie produkcyjnego uruchomienia systemu. Analiza przebiegu i logiki pracy w czasie rzeczywistym pozwala na szybką reakcję i zmiany.

WSPARCIE TECHNICZNE

Wraz z wdrożeniem systemu klient otrzymuje dostęp do zespołu wsparcia technicznego, zapewniającego realizacje zgłoszeń serwisowych zgodnie z ustalonym terminem realizacji.

Kontakt w sprawie zakupu:

Grzegorz Lewandowski tel. 601 462 927 e-mail: grzegorz_l@ht.poznan.pl