ITManager

ITManager to największy polski system do zarządzania zasobami i procesami IT. Wspiera pracę administratorów w codziennych zadaniach. Z rozwiązania korzystają urzędy miast, uniwersytety i inne jednostki publiczne.  Podstawowe funkcje ułatwiające pracę to:

 • automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk,
 • odczyt informacji na temat zainstalowanego systemu operacyjnego,
 • cykliczna identyfikacja i inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania,
 • skaner plików (np. treści multimedialne),
 • analiza zmian i wykrywanie różnic w sprzęcie oraz oprogramowaniu,
 • odczyt statusu aktywności stanowisk (on-line/off-line),
 • logowanie czasu włączenia/wyłączenia PC,
 • kreator oraz wydruk kartoteki stanowiska,
 • monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD),
 • wbudowane raporty inwentaryzacyjne.

PRODUCENT

Infonet Projekt SA jest producentem systemu ITManager. Firma tworzy nową jakość rozwiązań w dziedzinie budowy zintegrowanych systemów IT. Obsługuje klientów w całej Polsce, oferując optymalne rozwiązania informatyczne oparte na własnych projektach oraz na partnerstwie z największymi globalnymi markami technologicznymi.

Baza konfiguracji komputerów oraz oprogramowania

Automatyczna inwentaryzacja konfiguracji sprzętowosystemowej zarejestrowanych komputerów. Automatyczna analiza zmian konfiguracji oraz odczyt aktualnych parametrów stanowisk. Powiadamianie administratorów o wykrytych nieprawidłowościach.

Zarządzanie legalnością oprogramowania

Odczyt zainstalowanych aplikacji oraz analiza zawartości dysków twardych użytkowników. Precyzyjna identyfikacja oraz ewidencja zainstalowanego oprogramowania. Automatyczny wewnętrzny audyt legalności oprogramowania bazujący na dedykowanej liście wzorców aplikacji.

Zdalne zarządzanie i automatyzacja

Zdalne połączenie ze stanowiskiem komputerowym w formie przejęcia pulpitu oraz transferu plików w sieci LAN/WAN. Zarządzanie wykonywaniem kopii zapasowych danych użytkownika oraz uruchamiania zadań i polis instalacyjnych i wg dynamicznych grup stanowisk w skali całej organizacji.

Zarządzanie zasobami

Centralne zarządzanie posiadanymi zasobami. Moduł zawiera kreator pozwalający utworzyć dowolny typ zasobu wraz z wymaganymi atrybutami w celu powiązania z dowolnym innym obiektem. Proces inwentaryzacji zasobów wspiera dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne.

ServiceDesk

Zarządzanie incydentem, problemem, bazą wiedzy oraz umowami SLA – to elementy systemu, które pozwalają uporządkować pracę zespołu IT oraz wdrożyć dobre praktyki ITIL. Nowoczesny, responsywny interfejs WWW zapewnia prosty sposób rejestracji oraz obsługi zgłoszeń.

Monitoring sieci LAN

Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki cyklicznemu skanowaniu sieci LAN wraz z analizą wykrytych urządzeń. Wykorzystanie protokołu SNMP dostarcza informacji na temat urządzeń drukujących oraz urządzeń sieciowych. Analiza ruchu sieciowego oraz aktualnych powiązań pomiędzy urządzeniami w formie aktywnej mapy.

Komunikator

Bezpieczna, wydajna i szyfrowana komunikacja wewnątrz organizacji. Wysyłanie wiadomości tekstowych, połączenia audio- wideo, udostępnianie ekranu oraz tworzenie zdalnych konferencji.

Zarządzanie wnioskami i uprawnieniami

Obsługa wniosków wymagających akceptacji osób decyzyjnych np. nadanie uprawnień do systemów informatycznych (wsparcie procesów RODO), przyjęcie pracownika czy zakup sprzętu.

Ta funkcjonalność usprawnia m. in. :

 • Wsparcie dla procesów zgodnych z RODO
 • Inwentaryzację posiadanych Systemów Informatycznych (SI) oraz Zbiorów danych (ZD)
 • Określanie powiązań pomiędzy pracownikami z SI oraz ZD
 • Budowę powiązanych zestawów atrybutów dla SI oraz ZD (np. termin ważności dostępu, poziom dostępu, przetwarzanie danych wrażliwych)
 • Tworzenie ścieżek decyzyjnych dla dowolnych wniosków o uprawnienia do SI oraz ZD
 • Automatyczne tworzenie powiązań po akceptacji wniosku

Monitoring użytkowników

Odczyt informacji na temat rzeczywistej aktywności pracowników. Przegląd czasów logowania, uruchamianych aplikacji, odwiedzanych stron internetowych oraz analiza wydruków. Blokada i nadzór napędów wymiennych wraz analizą kopiowanych danych.

Schemat działania systemu ITManager

Korzyści jakie daje ITManager

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed nieautoryzowaną instalacją nielegalnego oprogramowania. Ochrona danych osobowych oraz informacji przed wyciekiem.

Oszczędność

Korzystny stosunek ceny do oferowanych funkcji. Optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury bez przepłacania za niewykorzystany potencjał.

Jakość

Wsparcie realizacji celów biznesowych w planowaniu oraz zarządzaniu zasobami informatycznymi.

Wzrost

Większa skuteczność i wydajność działu IT dzięki automatyzacji i scentralizowanemu zarządzaniu.

Elastyczność

Możliwość dopasowania zakresu funkcjonalnego do konkretnych wymagań Klienta.

Polski producent

Zaprojektowany i rozwijany przez doświadczonych architektów z myślą o polskim porządku prawnym i organizacyjnym. Profesjonalne wsparcie w języku polskim.

Jak działa Moduł Automatyzacji?

KREATOR ZADAŃ

Umożliwia utworzenie zadania, które obejmuje swoim działaniem pewną listę stanowisk komputerowych.

Użytkownik na podstawie zapisanego szablonu określa listę odbiorców zadania oraz termin uruchomienia. Informacja o zapisanych zadaniach jest automatycznie pobierana ze wskazanych stanowisk i uruchamia określone akcje.

kreator zadań itmanager

SZABLONY OPERACJI

Lista własnych szablonów użytkownika zawierająca powtarzalne operacje (np. instalacja aplikacji X, uruchomienie skryptu PowerShell Y, dystrybucja plików Z na pulpit użytkownika).

Każdy szablon zawiera listę akcji, które mogą być uruchamiane kolejno po sobie (np. zamknij proces, prześlij pliki, uruchom instalację, uruchom ponownie komputer). Wybrane szablony mogą zostać uruchomione w sesji użytkownika, pozwala to np. na zainstalowanie aplikacji w trybie interakcji z użytkownikiem.

szablony operacji itmanager

INSTALACJA APLIKACJI ORAZ SKRYPTÓW

Mechanizm pozwalający na zdalną dystrybucję plików instalacyjnych.

Wybrane pliki są szyfrowane i dystrybuowane w formie pakietowej do wskazanych odbiorców. Moduł automatyzacji optymalizuje przesyłanie danych pomiędzy agentami, dzięki czemu redukuje obciążanie sieci w przypadku dużej ilości odbiorców oraz wielkości pakietu instalacyjnego. System zawiera również dziennik instalacji aplikacji, gdzie znajdziemy szczegółowy status instalacji.

instalacja aplikacji itmanager

DYSTRYBUCJA PLIKÓW ORAZ FOLDERÓW

Określone pliki oraz foldery mogą zostać wskazane jako wymagane dla wybranego szablonu użytkownika. System, analogicznie do instalacji aplikacji, poprzez wbudowane mechanizmy kompresji oraz szyfrowania, dostarczy do wskazanych odbiorców określone dane.

dystrybucja plików i folderów itmanager

GLOBALNE WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO UŻYTKOWNIKÓW

Tworzenie oraz wysyłanie komunikatu tekstowego do wskazanej grupy odbiorców.

Wiadomość może zostać zapisana jako szablon, dzięki czemu możemy ją ponownie wysyłać. Odbiorcami mogą być jednostki organizacyjne, lokalizacyjne, grupy wirtualne lub wybrane stanowiska. Gdy agent ITM otrzyma komunikat, wyświetla go w formie okna do momentu, aż użytkownik okno komunikatu zamknie. Moduł Automatyzacji lite pozwala na zapisywanie w systemie historii wysyłanych wiadomości wraz z potwierdzeniem odczytania.

Korzyści zdalnego zarządzania

 • możliwość zdalnej pracy bez fizycznej obecności przy stanowisku PC
 • planowanie oraz uruchamianie w tle zadań instalacji aplikacji
 • unifikacja funkcji zdalnego zarządzania w jednej instancji Agenta ITM
 • dostęp do narzędzi systemowych na prawach administratora
 • automatyzacja cyklicznych zadań administracyjnych​

Kreator polis

Możliwość utworzenia polisy obejmującej  dynamiczną listę stanowisk komputerowych.
Głównym zadaniem polisy jest „pilnowanie”, aby aktywna polisa była zawsze obecna na wskazanych stanowiskach. Jednym z przykładów jest instalacja aplikacji zgodnych ze standardem, które muszą być zawsze zainstalowane na komputerach użytkowników. Jeżeli użytkownik usunie aplikację objętą polisą, zostanie ona automatycznie ponownie zainstalowana.

Grupy wirtualne

Kreator własnych grup wirtualnych, zawierających stanowiska komputerowe o określonych  kryteriach.
System zawiera zbiór predefiniowanych atrybutów, z których użytkownik buduje warunki logiczne „AND”, „OR” dla uzyskania wymaganej listy stanowisk. Wbudowane atrybuty dotyczą m.in. parametrów sprzętowych komputera (np. RAM, CPU, HDD) i systemu operacyjnego (np. Windows 10). Zapisane grupy mogą zostać wybrane jako lista odbiorców dla zadań oraz polis. W pierwszym przypadku (zadanie) ze wskazanej listy zostanie utworzona zamknięta lista stanowisk komputerowych

Bezpłatny Moduł Automatyzacji wersja LITE

KORZYŚCI wersji bezpłatnej:

 • bezterminowa, bezpłatna licencja dla 100 komputerów oraz administratora
 • pełne wsparcie wdrożeniowe
 • 3-miesięczne wsparcie serwisowe z dostępem do aktualizacji

Kontakt w sprawie zakupu licencji:

Rafał Rybak tel. 609 489 338 e-mail: rafal_r@ht.poznan.pl

Grzegorz Lewandowski tel. 601 462 927 e-mail: grzegorz_l@ht.poznan.pl