FortiClient – kompleksowe zabezpieczenie PC i laptopów.

FortiClient

Rozwiązanie FortiClient gwarantuje kompleksowe bezpieczeństwo klasy enterprise – pełen zakres zabezpieczeń dla urządzeń PC lub laptopów, nawet kiedy używane są w niezabezpieczonych sieciach publicznych. FortiClient zapewnia możliwość tworzenia połączeń SSL oraz IPSec VPN. Wyposażony jest w firewall, skanowanie antivirus/antispyware, IPS, filtrowanie WEB, antispam, optymalizację WAN oraz wiele więcej. Aplikacja współpracuje z innymi rozwiązaniami Fortinet, jak FortiGate, FortiManager oraz FortiAnalyzer dając możliwość centralnego zarządzania oraz raportowania.

Bezpieczny dostęp

Agent Unified FortiClient umożliwia pracownikom zdalnym bezpieczne łączenie się z siecią przy użyciu zasad zerowego zaufania. Ta edycja umożliwia zarówno tunele szyfrowane za pomocą Universal ZTNA, jak i VPN, a także filtrowanie adresów URL i brokera bezpieczeństwa dostępu do chmury (CASB). FortiSASE zapewnia hostowane w chmurze Universal ZTNA, CASB i SWG oraz zawiera agenta Unified FortiClient. Obejmuje centralne zarządzanie za pośrednictwem FortiClient EMS.

Ochrona punktów końcowych

Agent Unified FortiClient zapewnia ulepszone funkcje bezpieczeństwa, dodając antywirus nowej generacji (NGAV) oparty na sztucznej inteligencji, kwarantannę punktów końcowych i zaporę aplikacji, a także obsługę piaskownicy w chmurze, kontrolę urządzeń USB i ochronę przed oprogramowaniem ransomware.

Jakie możliwości daje FortiClient?

  • Pomaga zapanować nad pracownikami zdalnymi. Nie pozwoli na użytkowanie sprzętu firmowego bez zalogowania do VPN.
  • FortiClient umożliwia zarządzanie zabezpieczeniami wielu urządzeń końcowych z poziomu interfejsu FortiGate.
  • Program posiada szybki czas reakcji na pojawiające się zagrożenia i wsparcie centrum badania zagrożeń FortiGuard.
  • Wspiera systemy OS X oraz Windows, rozwiązania mobilne z systemem iOS oraz Android, umożliwia dostęp dla użytkowników zdalnych i partnerów odwiedzających firmę.
  • FortiClient bez użycia FortiGate – klient może zostać uruchomiony bez rejestracji, dostarczając

kompleksowe rozwiązanie także dla urządzeń, które nie komunikują się z platformą FortiGate.

Przykłady wykorzystania FortiClient w  praktyce.

KONTROLA WIDOCZNOŚCI I ZGODNOŚCI PUNKTÓW KOŃCOWYCH

Zapewnia widoczność i zgodność punktów końcowych w całym Security Fabric oraz integruje zabezpieczenia punktów końcowych i sieci z automatyzacją.

BEZPIECZNY ZDALNY DOSTĘP (VPN, ZTNA)

Obejmuje zawsze włączone, zaszyfrowane tunele, które obsługują kontrolę postawy, warunkowe przyjęcie oraz bieżącą weryfikację użytkowników i urządzeń.

HARTOWANIE PUNKTU KOŃCOWEGO

Umożliwia skanowanie pod kątem luk w zabezpieczeniach z automatycznym instalowaniem poprawek, inwentaryzacją oprogramowania i zaporą aplikacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

ZAAWANSOWANA OCHRONA PUNKTÓW KOŃCOWYCH

Zabezpiecza punkty końcowe za pomocą ochrony przed złośliwym oprogramowaniem ML i ochrony przed exploitami opartej na zachowaniu. Zapora aplikacji i filtrowanie treści internetowych zapewniają dodatkową ochronę.

INTEGRACJA PIASKOWNICY

Natywnie integruje się z FortiSandbox i może blokować wykonywanie nigdy wcześniej nie widzianych plików. Automatycznie przesyła je do analizy w czasie rzeczywistym.

KONTROLA DOSTĘPU OPARTA NA ROLACH

Wykorzystuje informacje z Active Directory, aby umożliwić FortiGates egzekwowanie zasad RBAC w sieci.

Całość oferty Fortinet – jako autoryzowany partner marki Fortinet możemy Państwu zaproponować szereg produktów i usług od najbardziej znanych rozwiązań FortiGate, po produkty uzupełniające, np. FortIWAN.

Masz pytania? Kontakt:

Krzysztof Nowacki, krzysztof_n@ht.poznan.pl tel. 61 665 71 83.