Wdrożenie rozwiązania NetApp ONTAP i MetroCluster dla ZTM umożliwiającego działanie karty PEKA

Dostarczone przez Hardsoft Telekom rozwiązania NetApp ONTAP i NetApp MetroCluster wspierają aglomerację poznańską.

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pracował nad ujednoliceniem systemu płatności za przejazd świadczony przez różnych, niezależnych przewoźników działających na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego, który miał ułatwić korzystanie z transportu zbiorowego, poprawić jakość usługi oraz zapewnić dostępność systemów informatycznych w trybie 7/24/365. Ze względu na niedostateczne zasoby sprzętowe w stosunku do rozbudowanych funkcjonalności, środowisko testowe nieprzygotowane na nowe wyzwania czy niewystarczający poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w systemie danych w kontekście unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) ZTM zadecydował o pozyskaniu nowego rozwiązania.

Szczegóły wdrożenia

JEDNO NARZĘDZIE, BY SŁUŻYĆ TYSIĄCOM

ZTM potrzebował elastycznej, skalowalnej i ekonomicznej platformy dla wielu oferowanych usług w ramach Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (tzw. PEKA). Karta miała być nośnikiem biletów w transporcie publicznym z możliwością zapisania na karcie uprawnień do przejazdów ulgowych i specjalnych oraz sprawdzenia stanu karty na czytniku w pojazdach, w Internecie oraz w POK. Dodatkowo funkcjonalności karty obejmowały między innymi sprzedaż biletów przez Internet, składanie reklamacji on-line, opłacanie przejazdów jednorazowych nośnikiem elektronicznym (tPortmonetka), a także opłacanie postoju w Strefie Płatnego Parkowania.

Realizacja projektu wymagała wdrożenia odpowiedniego rozwiązania. Z tego względu ZTM zdecydował się na implementację systemu NetApp® ONTAP® oraz rozwiązania NetApp MetroCluster™ – wszystko, by stworzyć aktywne centrum danych. Nie bez znaczenia jest także zwiększone bezpieczeństwo systemów i danych poprzez zastosowanie synchronicznej repliki danych pomiędzy ośrodkami, zapis na dwóch miejscach jednocześnie, dwie pule dyskowe w każdej lokalizacji oraz pracy w trybie krzyżowym, gdzie oba ośrodki są aktywne w celu zrównoważenia obciążenia. Rozwiązanie zapewnia ciągłą dostępność i zerową utratę danych przy najniższych możliwych kosztach.

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP, wiodące w branży oprogramowanie do zarządzania danymi, zapewnia prostotę i elastyczność chmury w centrum danych oraz przenosi wszystkie możliwości korporacyjne centrum danych do chmury publicznej. Skorzystaj z informacji zawartych w tej witrynie, aby skonfigurować lub zaktualizować ONTAP, udostępnić pamięć masową dla klientów oraz chronić dane i zarządzać nimi za pomocą programu System Manager lub interfejsu ONTAP CLI.

MetroCluster NetApp

MetroCluster umożliwia synchroniczne tworzenie kopii lustrzanych wolumenów pomiędzy dwoma kontrolerami pamięci masowej, zapewniając wysoką dostępność pamięci masowej i odtwarzanie po awarii. Konfiguracja MetroCluster składa się z dwóch kontrolerów NetApp FAS, z których każdy znajduje się w tym samym centrum danych lub w dwóch różnych lokalizacjach fizycznych, połączonych w klaster.

ŚCIEŻKA DO SUKCESU

“Dzięki uniwersalnym interfejsom NetApp możemy z łatwością rozszerzyć centralny system PEKA na inne usługi, systemy lub chmurę. Niezależnie od tego, czy dodamy nowe punkty kontaktu z klientami czy z usługami zewnętrznymi, nie wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów związanych na przykład z wykupieniem licencji. Korzystamy ze skuteczności i dostępności przy minimalnym ryzyku i mamy swobodę rozwoju w razie potrzeby,” podkreśla Daniel Wawrzyniak, Dyrektor ds. Technicznych Publicznego Transportu Zbiorowego w Zakładzie Transportu Miejskiego w Poznaniu. Obecnie transport publiczny w aglomeracji poznańskiej składa się z 6000 urządzeń, ponad 4000 czytników kart w pojazdach, 50 serwerów wirtualnych, 10 zintegrowanych systemów informatycznych oraz komputerów pokładowych w ponad 700 pojazdach. Pięć różnych aplikacji w jednej karcie przynosi wiele możliwości użytkownikowi. Co więcej dzięki rozwiązaniu NetApp jakość usług wzrosła do 70 procent. Zarówno wygodne użytkowanie i niezawodność sprawiły, że nowa usługa odniosła sukces i przyczyniła się do uproszczenia życia setek tysięcy osób dojeżdżających do pracy w całym regionie Poznania.

Wdrożenie zostało opisane na oficjalnej stronie NetApp jako jedno z dwóch case study z Polski: Urban Transport Authority (ZTM) of Poznań.