Zarządzanie infrastrukturą IT – AXENCE

Axence od 2005 roku dostarcza wysokiej jakości, wygodne w użyciu produkty, równocześnie angażując się w promowanie edukacji cyfrowej i zwiększanie światowego bezpieczeństwa IT. Każda organizacja, niezależnie od wielkości oraz wszyscy pracownicy powinni mieć pewność co do ochrony i bezawaryjności swoich narzędzi cyfrowych.

Nasza firma oferuje dwa rozwiązania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT, jednym z nich jest NVision Axence. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje nt. tego oprogramowania.

Axence od lat dostarcza przedsiębiorstwom i instytucjom na całym świecie prof  esjonalne rozwiązania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT.

Flagowy produkt, oprogramowanie Axence nVision®, odpowiada na kluczowe potrzeby administratorów i oficerów bezpieczeństwa IT w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem. Pozwala też przede wszystkim optymalizować koszty obsługi infrastruktury informatycznej niezależnie od jej wielkości.

6 modułów nVision tworzy kompleksowe rozwiązanie dla Twoich potrzeb:

NETWORK
Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci oraz kiedy chcesz mieć informację o potencjalnych awariach w sieci.

INVENTORY
Gdy potrzebujesz pełnej listy zainstalowanego oprogramowania, zarządzania licencjami, ewidencji środków trwałych oraz automatyzacji inwentaryzacji komputerów.

USERS
Gdy chcesz zapobiegać problemom z bezpieczeństwem firmowych danych oraz kiedy zależy Ci na sprawnym zarządzaniu dostępami i uprawnieniami użytkowników.

HELPDESK
Gdy potrzebujesz zarządzać zgłoszeniami pracowników i odpowiadać na nie w łatwy sposób oraz chcesz szybko udzielać im zdalnej pomocy.

DATAGUARD
Gdy chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji poprzez ochronę danych przed wyniesieniem i zainfekowaniem sieci z pendrive’ów oraz kiedy chcesz definiować polityki bezpieczeństwa dla podłączanych nośników.

SMARTTIME
Gdy zależy Ci na zidentyfikowaniu aktywności pracowników i zespołów, które pochłaniają najwięcej czasu i chcesz zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych obszarach.

ADMINCENTER
Gdy chcesz tworzyć własne dashboardy z kluczowymi zdarzeniami i parametrami sieci IT oraz obserwować regularnie odświeżane dane na dużych ekranach telewizorów i rzutników.

Co zyskasz instalując nVision w swojej sieci?

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW

Wykrywanie nadmiarowych licencji na oprogramowanie oraz optymalne wykorzystanie zasobów.

PEŁNĄ WIZUALIZACJĘ SIECI

Wizualizacja wszystkich zasobów sieci w postaci map i atlasów.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zabezpieczenie przed wyciekiem kluczowych danych dla firmy.

GOTOWOŚĆ NA RODO

Mechanizmy w nVision pomagają spełnić wymogi RODO oraz zmniejszają ryzyko kar.

ZAPOBIEGANIE PRZESTOJOM W SIECI

Monitorowanie urządzeń sieciowych skraca czas reakcji na incydenty.

OPTYMALIZACJĘ PRACY

Wprowadzenie porządku w strukturze organizacji, budowanie polityki korzystania z Internetu i dostępu do aplikacji.

JEDNO NARZĘDZIE ZAMIAST WIELU

Wszystkie zasoby i systemy w jednym miejscu bez potrzeby używania kilku aplikacji i ponoszenia dodatkowych kosztów.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Sprawne zarządzanie zgłoszeniami skraca czas obsługi i redukuje koszty pomocy technicznej.

Pełny opis funkcjonalności Axence nVision 12

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym specjalistą! 

Krzysztof Nowacki tel. 61 665 71 83, e-mail: krzysztof_n@ht.poznan.pl

 

Przykłady naszych wdrożeń

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

Opiekun:
Krzysztof Nowacki

krzysztof_n@ht.poznan.pl
tel.: 61 665 71 83