Testy bezpieczeństwa IT – CTAP Fortinet

Testy  Fortinet CTAP – sposób na bezpieczną sieć komputerową

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty testów środowiska sieciowego Państwa firmy.

Wynikiem przeprowadzonego testu jest raport zawierający szereg informacji dotyczących zagrożeń wykrytych w badanym środowisku oraz rekomendacje jak się przed nimi bronić.

Metodologia przeprowadzania testu

W Państwa sieci komputerowej instalowane jest urządzenie NGFW Fortigate lidera rozwiązań bezpieczeństwa IT firmy Fortinet Inc, które przez okres min. 7 dni analizuje ruch sieciowy oraz zbiera logi.

Instalacja w/w urządzenia nie wpływa na działanie badanej sieci komputerowej.

Na podstawie zebranych danych inżynierowie Fortinet, Inc. opracowują raport końcowy, który wzbogacony jest o komentarz inżyniera, a dla chętnych klientów również spotkanie i omówienie raportu. Reasumując otrzymują Państwo nie tylko raport, ale także, co zasługuje na uwagę, wskazówki jak rozwiązać wykryte przez test CTAP problemy.

Jakie informację zawiera przygotowany raport ?

10 aplikacji  podatnych na ataki wraz z określeniem rodzaju podatności oraz ilości instalacji, których dotyczy problem

TOP 10 zagrożeń typu Malware, Botnets oraz Spyware wykrytych podczas testu w badanej sieci

TOP 10 ryzykownych aplikacji oraz komputerów ocenianych pod kątem ryzykownych zachowań

Analizę zagrożeń wykrytych w plikach przesyłanych przez sieć komputerową

Analizę produktywności użytkowników pod kątem wykorzystania  usług chmurowych oraz aplikacji

oraz odwiedzanych stron internetowych

⇒Przykładowy raport CTAP Fortinet: https://ht.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/07/CTAP-for-NGFW-Sample-Report.pdf

⇒Raport CTAP Fortinet jednego z urzędów w Polsce: https://ht.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/07/Cyber-Threat-Assessment-en-przykladowy-raport.pdf

Ofertę przygotuje oraz odpowie na Państwa pytania:

Krzysztof Nowacki, krzysztof_n@ht.poznan.pl; tel. 608 379 281

Osoby chcące pogłębić wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa zapraszamy na wydarzenia oraz szkolenia organizowane przez naszą firmę i partnerów, aktualnie: „Zaawansowane rozwiązania Fortinet do monitorowania sieci i zarządzania  bezpieczeństwem – FortiMonitor, FortiSIEM.”