Macierze SAN

W ostatnich latach, ze względu na lawinowy wzrost ilości przetwarzanych i przechowywanych danych macierze SAN pojawiły się w wielu firmach.
Zalet macierzy jest wiele:

 • Scalają pojedyncze systemy obejmujące serwer z dyskami w jeden system dla całej firmy
 • Upraszczają zarządzanie
 • Podnoszą poziom bezpieczeństwa systemów
 • Zapewniają elastyczność rozbudowy i modyfikacji infrastruktury informatycznej
 • Ułatwiają backup danych
 • Zwiększają wydajność
 • Umożliwiają budowę efektywnych ośrodków zapasowych


Istnieje wiele modeli implementacji macierzy, wśród nich wyróżniamy:

 • Implementację zależną od strony protokołu:
 • wydzielona fizycznie infrastruktura FC
 • współdzielona lecz odseparowana infrastruktura oparta o przełączniki FCOE
 • infrastruktura oparta na protokołach ISCSI

 

Implementacją zależną od strony potrzeb Klientów:

 • składowanie dużej ilości danych
 • wirtualizacja zasobów
 • szybkie systemy bazodanowe
 • HPC
 • obsługa rozwiązań VDI

Hardsoft Telekom od wielu lat oferuje klientom rozwiązania macierzowe uwzględniające specyficzne potrzeby danej infrastruktury. Każde wdrożenie poprzedzane jest szczegółową analizą potrzeb i priorytetów, uwzględniającą stan aktualny oraz potrzeby bieżące i planowane. Wdrożyliśmy kilkadziesiąt systemów macierzowych optymalizowanych pod konkretne potrzeby.

Przykłady naszych wdrożeń

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

Opiekun:
Grzegorz Lewandowski

grzegorz_l@ht.poznan.pl
tel.: 61 665 71 65