FortiMonitor – platforma umożliwiająca monitorowanie i analizę ruchu sieciowego.

FortiMonitor wyróżnia się jako najbardziej wszechstronne rozwiązanie do monitorowania cyfrowych doświadczeń i wydajności sieci. Oferuje pełny wgląd w każdą usługę, urządzenie sieciowe i aplikację w każdym wdrożeniu, zarówno w kontenerach, chmurze, jak i w środowisku hybrydowym.

Dlaczego administratorzy sieci potrzebują narzędzia do analizy ruchu w sieci?

Analiza ruchu sieciowego, to proces który może wpływać na wydajność, dostępność i bezpieczeństwo sieci. Aby kluczowe operacje sieciowe działały bez zakłóceń, należy dokładnie monitorować bazową infrastrukturę sieciową pod kątem jej wydajności i kondycji. W tym celu niezbędne są odpowiednie narzędzia, takie jak np. FortiMonitor jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów w sektorze cybersecurity – Fortinet. Pomoże zespołom IT diagnozować i rozwiązywać incydenty związane z kondycją sieci. Może również analizować metryki stanu sieci i wydajność aplikacji, aby identyfikować problemy, które wpływają na dostęp użytkowników. Umożliwia również szybkie, zautomatyzowane działania naprawcze.

Jak działa FortiMonitor?

FortiMonitor to platforma do monitorowania działań w sieci, która daje administratorom sieci kompleksowe monitorowanie sieci i aplikacji. Za pomocą FortiMonitora można obserwować każdą aplikację, począwszy od użytkownika końcowego, przez każdą sieć w każdej sieci i w infrastrukturze, na której aplikacja jest hostowana. Wzbogaca to zarządzanie incydentami, ułatwia rozwiązanie problemów technicznych i zapewnia całościowe rozwiązywanie problemów z wydajnością, które mają wpływ na działalność firmy.

Co oferuje FortiMonitor?

 • Monitorowanie ruchu sieciowego.
 • FortiMonitor konsoliduje dane z monitoringu w jedną platformę opartą na SaaS.
 • FortiMonitor wizualizuje informacje w ujednoliconej pojemności, umożliwiając bezproblemową korelację.
 • Centralizuje monitorowanie użytkownika końcowego, sieci i infrastruktury, która hostuje Twoje aplikacje, aby obniżyć koszty, zwiększyć zwiększenie wydajności i optymalizację zasobów
 • Przeprowadza testy syntetyczne w celu monitorowania czasu pracy aplikacji, doświadczeń użytkowników i wydajności.
 • Poprawia doświadczenia klientów i użytkowników końcowych, dzięki proaktywnej identyfikacji degradacji usług.
 • Oszczędność czasu podczas zmian konfiguracji dzięki zastosowaniu ich ze scentralizowanej lokalizacji w FortiMonitor, zamiast indywidualnego aktualizowania setek lub tysięcy urządzeń.
 • Wykorzystuje dane dotyczące wydajności punktów końcowych, takie jak metryki procesora, pamięci, dysku i sieci, wraz z wydajnością aplikacji. Ułatwia to rozwiązywanie problemów dzięki wglądowi w to, czego doświadcza użytkownik.

Najważniejsze funkcje FortiMonitor:

 • Syntetyczne monitorowanie transakcji (STM). Uzyskaj wgląd w dostępność i wydajność dowolnej aplikacji wykorzystującej śledzenie w przeglądarce lub javascript, które są uruchamiane z globalnych węzłów publicznych, sieci prywatnych i urządzeń pracowniczych.
 • Endpoint Digital Experience. Wykorzystanie wydajności punktów końcowych dane dotyczące wydajności punktów końcowych, takie jak procesor, pamięć, dysk, i metryki sieciowe, wraz z wydajność aplikacji, aby ułatwić rozwiązywanie problemów dzięki wglądowi w czego doświadcza pracownik.
 • Przepływ zdarzeń. Wysyłanie alertów za pomocą aplikacji mobilnej aplikację, e-mail, SMS, połączenie telefoniczne i integracje biletowe oraz dostarczanie alertów oś czasu i eskalacja.
 • Mapowanie topologii. Wizualizacja wszystkich elementów sieci w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, jak się łączą i zidentyfikować problemy z wydajnością.
 • Zarządzanie konfiguracją sieci (NCM). Uzyskanie scentralizowanego zarządzania zarządzanie konfiguracją sieci oraz szablony do bezproblemowej aktualizacji konfiguracji aktualizacji.
 • Integracja SSO/SAML. Zintegruj stronę z Okta i Microsoft.
 • Multi-tenancy. Zarządzaj urządzeniami klienckimi, zapewniając jednocześnie kontrolę dostępu opartą na rolach kontrolę dostępu (RBAC), aby uzyskać wgląd w wydajność cyfrowych doświadczeń monitorowanie.
 • Auto Discovery. Wydajność hosta i gościa wydajność VMWare, AWS, Azure, Skanowanie On-Sight, Kubernetes Helm pulpity i raportowanie. Oszczędzaj czas dzięki nieszablonowym i konfigurowalnym pulpitów i raportów w czasie rzeczywistym i raportów historycznych.
 • Integracje. Integruj się z JIRA, Slack, Microsoft Teams, AWS i Azure.

Platforma główna pokazująca instancje monitorujące za pomocą drzewa nawigacyjnego

FortiMonitor śledzenie zdarzeń na żywo

Całość oferty Fortinet – jako autoryzowany partner marki Fortinet możemy Państwu zaproponować szereg produktów i usług od najbardziej znanych rozwiązań FortiGate, po produkty uzupełniające, np. FortIWAN.

Masz pytania? Kontakt:

Krzysztof Nowacki, krzysztof_n@ht.poznan.pl tel. 61 665 71 83.