Darmowy Moduł Automatyzacji – ITManager

Moduł automatyzacji w systemie ITManager to odpowiedź na aktualne wymagania zespołów IT. Doświadczenia inżynierów zebranych podczas działań wdrożeniowych oraz potrzeby klientów spowodowały stworzenie narzędzia, które wspiera pracę administratorów w codziennych zadaniach. W efekcie tych działań wprowadzono funkcjonalności dostępne do tej pory tylko w międzynarodowych systemach klasy Enterprise.

Wiele z tych funkcji dostępne jest w darmowej wersji modułu – w wersji LITE.

Główne funkcje wersji LITE

 • kreator zadań
 • szablony operacji
 • instalacja aplikacji oraz skryptów
 • dystrybucja plików oraz folderów
 • globalne wysyłanie wiadomości do użytkowników

Wersja LITE zawiera również standardowe funkcje systemu ITManager

 • centralna lista zarejestrowanych stanowisk wraz ze statusem aktywności
 • zarządzanie strukturą organizacyjną oraz lokalizacyjną
 • integracja z Active Directory

KREATOR ZADAŃ

Umożliwia utworzenie zadania, które obejmuje swoim działaniem pewną listę stanowisk komputerowych.

Użytkownik na podstawie zapisanego szablonu określa listę odbiorców zadania oraz termin uruchomienia. Informacja o zapisanych zadaniach jest automatycznie pobierana ze wskazanych stanowisk i uruchamia określone akcje.

kreator zadań itmanager

 

SZABLONY OPERACJI

Lista własnych szablonów użytkownika zawierająca powtarzalne operacje (np. instalacja aplikacji X, uruchomienie skryptu PowerShell Y, dystrybucja plików Z na pulpit użytkownika).

Każdy szablon zawiera listę akcji, które mogą być uruchamiane kolejno po sobie (np. zamknij proces, prześlij pliki, uruchom instalację, uruchom ponownie komputer). Wybrane szablony mogą zostać uruchomione w sesji użytkownika, pozwala to np. na zainstalowanie aplikacji w trybie interakcji z użytkownikiem.

szablony operacji itmanager

 

INSTALACJA APLIKACJI ORAZ SKRYPTÓW

Mechanizm pozwalający na zdalną dystrybucję plików instalacyjnych.

Wybrane pliki są szyfrowane i dystrybuowane w formie pakietowej do wskazanych odbiorców. Moduł automatyzacji optymalizuje przesyłanie danych pomiędzy agentami, dzięki czemu redukuje obciążanie sieci w przypadku dużej ilości odbiorców oraz wielkości pakietu instalacyjnego. System zawiera również dziennik instalacji aplikacji, gdzie znajdziemy szczegółowy status instalacji.

instalacja aplikacji itmanager

 

DYSTRYBUCJA PLIKÓW ORAZ FOLDERÓW

Określone pliki oraz foldery mogą zostać wskazane jako wymagane dla wybranego szablonu użytkownika. System, analogicznie do instalacji aplikacji, poprzez wbudowane mechanizmy kompresji oraz szyfrowania, dostarczy do wskazanych odbiorców określone dane.

dystrybucja plików i folderów itmanager

 

GLOBALNE WYSYŁANIE WIADOMOŚCI DO UŻYTKOWNIKÓW

Tworzenie oraz wysyłanie komunikatu tekstowego do wskazanej grupy odbiorców.

Wiadomość może zostać zapisana jako szablon, dzięki czemu możemy ją ponownie wysyłać. Odbiorcami mogą być jednostki organizacyjne, lokalizacyjne, grupy wirtualne lub wybrane stanowiska. Gdy agent ITM otrzyma komunikat, wyświetla go w formie okna do momentu, aż użytkownik okno komunikatu zamknie. Moduł Automatyzacji lite pozwala na zapisywanie w systemie historii wysyłanych wiadomości wraz z potwierdzeniem odczytania.

globalne wysyłanie wiadomości itmanager

Predefiniowane akcje dla szablonów to m.in.:

 • dystrybucja i instalacja:

→ pakietu MSI

→ poprawki MSP

 • dystrybucja i uruchomienie:

→ pliku wsadowego BAT

→ skryptu PowerShell

→ aplikacji EXE

 • wywołanie polecenia CMD
 • dystrybucja i import pliku rejestru REG
 • dystrybucja plików oraz folderów
 • zakończenie procesu
 • uruchomienie, wyłączenie, zrestartowanie usługi systemowej

 MODUŁ AUTOMATYZACJI LITE – KORZYŚCI:

 • bezterminowa, bezpłatna licencja dla 100 komputerów oraz administratora
 • pełne wsparcie wdrożeniowe
 • 3-miesięczne wsparcie serwisowe z dostępem do aktualizacji

Pełna wersja modułu automatyzacji zawiera dodatkowo funkcjonalności:

 • kreator polis – możliwość utworzenia polisy obejmującej dynamiczną listę stanowisk komputerowych
 • grupy wirtualne – kreator własnych grup wirtualnych, zawierających stanowiska komputerowe o określonych kryteriach

 


Zamów darmowy moduł automatyzacji w wersji LITE: tutaj

Rafał Rybak tel. 609 489 338 e-mail: rafal_r@ht.poznan.pl

Grzegorz Lewandowski tel. 601 462 927 e-mail: grzegorz_l@ht.poznan.pl