Arcserve

Najnowszym członkiem rodziny Arcserve jest oprogramowanie Arcserve UDP – Unified Data Protection. Rozwiązanie to w najbliższej przyszłości będzie jedynym produktem firmy unifikującym wszystkie funkcjonalności oferowane przez pozostałe pakiety rodziny Arcserve.

W chwili obecnej pozwala ono na:

 • Bardzo szybkie tworzenie kopii zapasowych na wszystkie rodzaje pamięci dyskowej
 • Globalną deduplikację danych
 • Deduplikację danych u źródła na chronionych serwerach, zmniejszając dzięki temu obciążenie sieci LAN
 • Kompletną ochronę maszyn wirtualnych działających na systemach Vmware ESX oraz Microsoft Hyper-V, bez konieczności instalacji agenta backupowego
 • Backup przyrostowy na poziomie bloków dyskowych bez konieczności wykonywania ponownych pełnych backupów z wykorzystaniem opatentowanej technologii I2 – Infinite Incremental
 • Replikację w czasie rzeczywistym magazynów z kopiami danych, zapewniając przy tym globalną deduplikację danych pomiędzy zdalnymi magazynami
 • Odtworzenie na zupełnie nowym sprzęcie o innej konfiguracji sprzętowej
 • Backup serwera Microsoft Exchange z możliwością odtworzenia pojedynczych skrzynek i e-maili. Funkcjonalność ta dostępna jest także dla pełnego backupu całej maszyny wirtualnej
 • Backup serwera MS SQL z możliwością odtworzenia baz, także z pełnego backupu całej maszyny wirtualnej
 • Odtworzenie pojedynczych obiektów Active Directory i ich właściwości z backupu wolumenu systemowego oraz na pełne autorytatywne odtworzenie AD w przypadku awarii systemu
 • Backup serwera Oracle na systemie Windows z możliwością granularnego odtworzenia bazy danych, tabel, pliku kontrolnego, pliku parametrów oraz logów archiwalnych
 • Backup online serwera Actian (poprzednio Pervasive) PSQL v11 z możliwością odtworzenia na poziomie bazy danych
 • Możliwość wyszukiwania danych i odtwarzania przez użytkownika, a nie tylko przez administratora
 • Przenoszenie wykonanych backupów dyskowych na nośniki taśmowe a następnie odtworzenie danych bezpośrednio z nośnika taśmowego

Licencje oprogramowania UDP dla maszyn wirtualnych można nabyć w modelu per procesor. W tym wypadku, w zależności od liczby procesorów w fizycznej maszynie hipervisora (Vmware ESX,  Microsoft Hyper-V, Citrix Xen) wystarczy zakupić tylko 1 lub 2 licencje (ewentualnie więcej).

Dostępnych jest kilka rodzajów licencji Arcserve UDP Socket (per procesor):

 • Licencja Arcserve UDP Standard pozwala na backup dowolnej liczby maszyn wirtualnych na poziomie bloków maszyn dyskowych; zarówno korzystając z klienta UDP lub bez niego korzystając z ESX VADP lub MS VSS
 • Licencja Arcserve UDP Advanced zawiera wszystkie funkcjonalności licencji Standard oraz umożliwia ochronę online serwerów MS SQL oraz MS Exchange
 • Licencja Arcserve UDP Premium zawiera wszystkie funkcjonalności licencji Advanced. Licencja ta pozwala także na:
  • instalację na dowolnej liczbie maszyn wirtualnych dowolnych agentów oprogramowania Arcserve Backup for Windows (backup plikowy), zarówno klientów systemów plików jak i agentów baz danych czy serwerów pocztowych
  • instalację oprogramowania serwera backupowego Arcserve Backup for Windows na odrębnym serwerze fizycznym, z obsługą wielonapędowej biblioteki taśmowej. Licencja ta pozwala na najbardziej opłacalną budowę środowiska backupowego Arcserve Backup for Windows dla maszyn.
 • Licencja Arcserve UDP Premium Plus zawiera wszystkie funkcjonalności licencji Premium. Licencja ta pozwala także na budowę środowiska wysokiej dostępności HA (High Availability) z wykorzystaniem licencji Arcserve High Availability pozwalających na replikację w czasie rzeczywistym całych maszyn wirtualnych z możliwością automatycznego przełączenia w przypadku awarii na zdalny zreplikowany serwer.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:

Opiekun:
Jarosław Kaźmierczak

jarek_k@ht.poznan.pl
tel.: 61 665 71 62